درباره ما ثبت شرکت در اصفهان با ثبت عالی خانی در کوتاهترین زمان و با کمترین زمان ممکن شد. ثبت عالی خانی ® برند و یا همان علامت تجاری ثبت شده در مرکز مالکیت معنوی در زمینه خدمات حقوقی می باشد.

از همان ابتدا  ثبت عالی خانی ® ماموریت خود را با ارائه متفاوت ثبت شرکت در اصفهان آغاز نمود. اهمیت ثبت شرکت از منظر مقدمه راه اندازی کسب و کارها قابل توجه می باشد.

هدف ما ایجاد بستر مناسب برای ثبت شرکت آسان برای هر ایرانی است. رویای کارآفرین شدن برای بسیاری از مدیران کسب و کارهای موفق جهان فاصله ای به اندازۀ یک ثبت شرکت داشته است.

من ثبت شرکت را برنامه ریزی برای راه اندازی کسب و کار آتی می دانم. آنچنان که تعیین نام شرکت نامگذاری بر روی کسب و کار شما و تعیین موضوع شرکت نقشه راه موضوع کسب و کار شما و هاکذا می باشد.

تاریخچه ثبت عالی خانی

ثبت عالی خانی ® علامت تجاری ثبت شده در مرکز مالکیت معنوی است. خدمات حقوقی نماید. مالک این علامت موسسه حقوقی سایه آسای یاسان هستی می باشد.

اکثریت سهم الشرکه موسسه حقوقی سایه آسای یاسان هستی در اختیار وکیل پایه یک دادگستری می باشد. این امر نقطه قوت و ممتاز کننده این موسسه حقوقی از موارد مشابه می باشد.

ثبت علامت تجاری ثبت عالی خانی ® به منظور شناخته شدن بیشتر است. در نهایت هدف از این مجموعه ارائه خدمات حقوقی توسط کسانی است که قانون آنها را مجاز می شناسد.

ثبت شرکت در اصفهان بخش عمده خدمات حقوقی ارائه شده توسط ثبت عالی خانی ® می باشد. البته فعالیت ما به همین جا ختم نمی شود و مواردی همچون ثبت اختراع در اصفهان ، ثبت طرح صنعتی در اصفهان و ثبت برند در اصفهان را نیز مشمول می گردد.